Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne z projektami gospodarki istniejącej zieleni, projekty zieleni publicznej, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Wykonujemy dokumentacje zieleni na zlecenie Biur i Urzędów do procedur przetargowych.

Współpracujemy z Biurami Architektonicznymi, Urzędami, Spółdzielniami oraz innymi Instytucjami publicznymi oraz firmami prywatnymi.

Wykonaliśmy m.in.:

  • Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki zielenią oraz projektem zieleni na terenie Urzędu Miasta Elbląga na zlecenie firmy EURO-PROJEKT s.c. z Elbląga;
  • Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki zielenią na terenie Wyspy Spichrzów w Elblągu  na zlecenie firmy EURO-PROJEKT s.c. z Elbląga;
  • Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni niskiej i wysokiej z projektem gospodarki zielenią oraz projektem zieleni wraz z miejscami rekreacyjnymi i kosztorysem inwestorskim dla Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELANKA” w Elblągu;
  • Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki zielenią wraz z kosztorysem inwestorskim dla całego terenu Pasłęka na zlecenie Miasta Pasłęk;
  • Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką zieleni i projektem zieleni oraz  terenów rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych na terenie osiedli mieszkaniowych „MORSKA”, „ŚRÓDMIEŚCIE” i „WYSZYŃSKIEGO” w Nowym Dworze Gdańskim;
  • Projekt placów zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE” w Elblągu;
  • Inwentaryzacja zieleni na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  w Lidzbarku Warmińskim na zlecenie Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Elblągu.

 

REFERENCJE

001     002  POŚWIADCZENIE K.GALIŃSKA